• slidebg3

Biyogaz
Enerji Santralleri

Novitas Enerji, Çöp Gazından Enerji Üretim Santralleri, Byokütle, Biyogaz Tesisi yatırımı yapma niyetinde olan yatırımcılar için detaylı fizibilite çalışmaları, yakıt türü ve miktarının belirlenmesi, laboratuvar deneyleri, teknik analizlerin yapılması çalışmalarını yürütmektedir. Fizibşlite çalışmaları neticesinde projenin yapılabilirliğinin uygun olması durumunda, planlama, projelendirme, izin ve lisanslama süreçleri başta olmak üzere, tesisin üretime geçişine kadar geçen süre içerisindeki tüm çalışmalarını “Anahtar Teslimi Proje Yönetimi” olarak Novitas Enerji üstlenmektedir.

Biyogaz Enerjisi Santralleri Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmetleri inşaat öncesi proje yönetimi ve inşaat aşaması proje yönetimi olmak üzere iki ayrı kapsamda yapılmaktadır.

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

> Proje geliştirme hizmetleri,
> Teknik Analizlerin yapılması
> Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Araştırılması
> Detaylı fizibilite çalışmaları ve enerji üretim hesaplamaları.
> Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
> Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
> Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
> Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
> Bütçe ve Maliyet Planlaması
> Risk Analizi
> Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
> İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

> Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
> Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
> Teknoloji Seçimi ve Üretici Firması Belirlenmesi Danışmanlığı
> Sözleşme Yönetimi
> İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
> İnşaat ve Montaj Aşaması Maliyet Yönetimi
> Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
> Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
> Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
> Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi