• slidebg3
 • slidebg3

Güneş
Enerji Santralleri

Güneş enerji santralleri projelerinin teknik olarak uygun saha seçimi, bağlantı noktası belirlenmesi ve proje geliştirme hizmetleri ve sonrasında Anahtar Teslimi Proje Yönetimi hizmetleri şirketimizin profesyonel ekipleri tarafından müşterilere sunulmaktadır.

Güneş Enerjisi Santralleri Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmetleri inşaat öncesi proje yönetimi ve inşaat aşaması proje yönetimi olmak üzere iki ayrı kapsamda yapılmaktadır.

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

  • > Saha Seçimi ve Proje geliştirme hizmetleri,
  • > Ölçüm istasyonlarının kurulumu ve izleme,
  • > Veri toplama, depolama ve veri analizleri.
  • > Başvuru ve ihale hazırlık çalışmaları
  • > Detaylı fizibilite çalışmaları ve enerji üretim hesaplamaları.
  • > Harita-Kamulaştırma Hizmetleri (Kiralama-Satın Alma İşleri),
  • > Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
  • > Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
  • > Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
  • > Hibe, Fon ve Kredi Araştırmaları ve Görüşmeler
  • > Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
  • > CFD modellerin oluşturulması ve analizi.
  • > Bütçe ve Maliyet Planlaması
  • > Risk Analizi
  • > Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
  • > İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

  • > Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • > Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
  • > Panel ve Ekipman Üretici Firması Belirlenmesi Danışmanlığı
  • > Yerli Teşviklerin Belirlenmesi
  • > Sözleşme Yönetimi
  • > İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
  • > İnşaat ve Montaj Aşaması Maliyet Yönetimi
  • > Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
  • > Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
  • > Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
  • > Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
  • > Tesisin İşletmeye Alınması