• slidebg3

Jeotermal
Enerji Santralleri

Novitas Enerji, Jeotermal Enerji Santrali projelerinin geliştirilmesi kapsamında saha seçimi, arama-işletme ruhsatlarının izinlerinin alınması başta olmak üzere, etüd-planlama ve araştırmaları ve tüm süreçlerinin anahtar teslimi proje yönetim hizmetlerini yatırımcı adına yürütmektedir.

Jeotermal Enerjisi SantralleriAnahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmetleri inşaat öncesi proje yönetimi ve inşaat aşaması proje yönetimi olmak üzere iki ayrı kapsamda yapılmaktadır.

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

  • > Saha Seçimi ve Proje geliştirme hizmetleri,
  • > Jeofizik Etüd Çalışmalarının Yapılması
  • > Jeolojik ve Jeoteknik Saha Araştırmalarının Yapılması
  • > Arama ve İşletme Ruhsatlarının Alınması ve Teknik Sorumlu Atamaları
  • > Detaylı fizibilite çalışmaları ve enerji üretim hesaplamaları.
  • > Harita-Kamulaştırma Hizmetleri,
  • > Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
  • > Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
  • > Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
  • > Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
  • > Bütçe ve Maliyet Planlaması
  • > Risk Analizi
  • > Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
  • > İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

  • > Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • > Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
  • > Kaynak Karakteristiğine uygun Ekipman Teknolojisi Seçimi
  • > Ekipman Üretici Firmanın Belirlenmesi
  • > Sözleşme Yönetimi
  • > İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
  • > İnşaat ve Montaj Aşaması Maliyet Yönetimi
  • > Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
  • > Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
  • > Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
  • > Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
  • > Tesisin İşletmeye Alınması