• slidebg3

Lisanssız Enerji
Üretim Santralleri

Yatırımcıların talepleri doğrultusunda, hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyogaz, trijenerasyon ve kojenerasyon elektrik üretim santrallerinin mevzuatlar çerçevesinde lisanssız olarak planlamasının yapılması, gerekli ruhsat ve izin işlemlerinin yapılması ve kurulum-inşaat aşaması süreçleri başta olmak üzere “Anahtar Teslimi Proje Yönetimi” hizmetleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır.Lisanssız elektrik üretimi kapsamında, belediyeler, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idareleri, diğer resmi kurumlara mevzuatlar kapsamında hidroelektrik enerji üretim santrali proje geliştirme ve proje yönetimi hizmetleri sunulmaktadır. Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız hidroelektrik santrali yapılması ile ilgili olarak hidroloji çalışmaları, fizibilite raporu hazırlanması ve başarılı bir projenin ortaya konularak kurumların kendi elektriklerini kendi kaynaklarından karşılamaları konusunda şirketimizin tecrübelerini paylaşmaktayız.Benzer şekilde, belediyeler ve il özel idareler için lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi üretim santralleri geliştirilmesi ve santrallerin yapımı için finans modeli oluşturulması, hibe, fon ve kredi araştırmaları ve görüşmelerinin kurumlar adına yürütülmesi şirketimiz faaliyet alanları içerisindedir.