• slidebg3

Termik
Enerji Santralleri

Doğalgaz Kombine Çevrim ve İthal/Yerli Kömür tipi termik enerji santral projelerinin iletim hattı bağlantılarının belirlenmesi, arazi etüdleri yapılması, “ÇED Yönetmeliği” kapsamında çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi, su temini planlaması, ulaşım, nakliye, lojistik ve iklim şartlarının uygunlukları göz önünde bulundurulmak suretiyle, teknik analizler sonucu en uygun proje sahası belirlenmektedir.  Proje geliştirme çalışmalarının yanında, idari ve bürokratik süreçlerinin takibi, lisanslama, projelendirme çalışmaları başta olmak üzere, tesisin işletmeye alınmasına kadar geçen süreçte Anahtar Teslimi Proje Yönetimi hizmetleri Novitas Enerji tarafından yatırımcılara sunulmaktadır.

Termik Enerjisi Santralleri Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmetleri kapsamında yan tarafa belirtilen çalışmalar yapılmaktadır;

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

  • > Saha Seçimi ve Proje geliştirme hizmetleri,
  • > Yakıt Kaynağı Araştırması
  • > Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Araştırılması
  • > Detaylı fizibilite çalışmaları ve enerji üretim hesaplamaları.
  • > Harita-Kamulaştırma Hizmetleri (Kiralama-Satın Alma İşleri),
  • > Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
  • > Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
  • > Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
  • > Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
  • > Bütçe ve Maliyet Planlaması
  • > Risk Analizi
  • > Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
  • > İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

  • > Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • > Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
  • > Teknoloji Seçimi ve Üretici Firması Belirlenmesi Danışmanlığı
  • > Sözleşme Yönetimi
  • > İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
  • > İnşaat ve Montaj Aşaması Maliyet Yönetimi
  • > Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
  • > Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
  • > Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
  • > Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
  • > Tesisin İşletmeye Alınması