• slidebg3
 • slidebg3
 • slidebg3

Hidroelektrik
Enerji Santralleri

Depolamalı ve Depolamasız Hidroelektrik Santral projelerinin teknik değerlendirme, maliyet ve üretim tahminleri, yapılabilirliği ve ekonomik analizini içeren detaylı mühendislik çalışması yapılarak, yatırımcıların projeleri için karar alması sağlanmaktadır.

Hidroelektrik Santrali projelerinin geliştirilmesi, planlama ve projelendirme, lisanslama ve planlama başta olmak üzere yapımı ve işletmeye alınmasına kadar geçen sürecin Anahtar Teslimi Proje Yönetimi olarak sorumluluğu üstlenilmektedir.

Hidroelektrik Enerji Santralleri Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmeti kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar şirketimizce üstlenilmektedir;

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

  • > Proje Geliştirme
  • > Hidroloji Çalışmaları
  • > Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
  • > Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
  • > Bütçe ve Maliyet Planlaması
  • > Kamulaştırma Çalışmaları ve Detaylı Arazi Değer Tespiti
  • > Risk Analizi
  • > Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
  • > Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
  • > İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

 • > Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • > Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
 • > Elektromekanik Teçhizat ve Hidromekanik Teçhizat Danışmanlığı
 • > Sözleşme Yönetimi
 • > İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
 • > İnşaat Maliyet Yönetimi
 • > Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
 • > Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
 • > Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
 • > Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
 • > Tesisin İşletmeye Alınması