• slidebg3
 • slidebg3

Rüzgar
Enerji Santralleri

Novitas Enerji, rüzgar enerji santralleri projelerinin saha seçimi ve proje geliştirme başta olmak üzere, lisanslama ve izin süreçlerinin tamamlanması, anahtar teslimi proje yönetimi, inşaat ve kurulum aşamasında danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, geçici kabul ve işletmeye alma süreçlerinin tamamında yatırımcılara hizmetler sunmakta ve sorunsuz şekilde ve taahhüt edilen süre içerisinde tesislerin devreye alınmasını sağlamaktadır.

Rüzgar Enerjisi Santralleri Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Hizmetleri inşaat öncesi proje yönetimi ve inşaat aşaması proje yönetimi olmak üzere iki ayrı kapsamda yapılmaktadır.

İnşaat Öncesi
Proje Yönetimi

  • > Saha Seçimi ve Proje geliştirme hizmetleri,
  • > Ölçüm istasyonlarının kurulumu ve izleme,
  • > Veri toplama, depolama ve veri analizleri.
  • > Detaylı fizibilite çalışmaları ve enerji üretim hesaplamaları.
  • > Harita-Kamulaştırma Hizmetleri,
  • > Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
  • > Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
  • > Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi Görüşmeleri
  • > Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
  • > CFD modellerin oluşturulması ve analizi.
  • > Bütçe ve Maliyet Planlaması
  • > Risk Analizi
  • > Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
  • > İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi

İnşaat Aşaması
Proje Yönetimi

  • > Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • > Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
  • > Türbin-Generatör Ekipmanı ve Üretici Firma Belirlenmesi Danışmanlığı
  • > Sözleşme Yönetimi
  • > İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
  • > İnşaat ve Montaj Aşaması Maliyet Yönetimi
  • > Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
  • > Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
  • > Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
  • > Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
  • > Tesisin İşletmeye Alınması