Elektrik & Doğalgaz Toptan Satış Danışmanlığı

Enerji sektöründe Elektrik ve Doğal Gaz Toptan Satış faaliyetlerinde bulunan üretici, ithalatçı, tüketiciler ile toptan satış şirketlerine elektrik ve gaz tedariki, ithalatı ve satışı konularında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Elektrik Toptan Satışı:
Elektrik toptan satış ve elektrik üretim şirketleri ve yöneticilerine toptan satış ile ilgili olarak aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir:

>  ÜRETİM-FİYAT TAHMİNİ ÇALIŞMALARI
>  Elektrik Piyasası Analizleri
>  Yasal Çerçeve Analizleri
>  Santral Üretim Analizleri
>  Risk Yönetimi
>  İhale ve Satın Alma Süreçleri Yönetimi
>  Toptan Satış Ve Tedarik Sözleşme Yönetimi
>  Elektrik ticareti, ithalat ve ihracat işlemleri


Doğalgaz Toptan Satışı:
Novitas Enerji, Doğal Gaz Toptan Satış faaliyetleri kapsamında; mevzuat açısından gerekli izin ve lisanslama işlemleri başta olmak üzere, şirketlerin tedarik ve satış süreçlerindeki faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. İlgili mevzuatlar kapsamında doğal gaz ya da LNG ithalat olanakları,  ithalat, doğal gaz alım, doğal gaz depolama sözleşmeleri dahil olmak üzere, ithalat ve toptan satışla ilgili her türlü idari, ticari ve teknik konulara yer vermektedir.

Doğal gaz satıcılarına gaz satış politikalarının oluşturulması ve doğalgaz müşterilerine alım koşullarının oluşturulmasında aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir:

>  Pazar Araştırmaları
>  Gaz Fiyatlandırma
>  Sözleşme Yönetimi
>  Doğalgaz Alım Satım Formülleri
>  Pazarlama ve Satış
>  Gazın Sektörel Kullanımı
>  Gaz İthalatı
>  Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri
>  LNG Terminali Kullanım Esasları