Enerji Yatırımı ve Finansman Danışmanlığı

Hidroelektrik, Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, termik enerji, biyogaz enerjisi, kojenarasyon-trijenerasyon enerji santralleri başta olmak üzere enerji sektöründe faaliyette bulunmak, yatırım yapmak ve yatırım portföyü oluşturmak isteyen yatırımcıların yatırım kararı alırken, yatırım projeleri için finansman çözümleri, proje yapım modeli kurulması, yurtiçi ve yurtdışı kredi/hibe görüşmelerinin yapılması, çözüm ortaklıklarının oluşturulması gibi kapsamlarda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Finansman Danışmanlığı iki aşamada yapılmaktadır;
1)    Kredi Kullanım Sözleşmesi öncesi,
Bu süreçte, banka ve kredi kuruluşlarına enerji yatırım projesinin ve yatırım şirketinin tanıtılması, görüşmelerin yürütülmesi, karşı tarafın kredi kullandırma konusunda bilgi ve belge taleplerinin karşılanması hizmetleri verilmektedir. Bankanın değerlendirmesinin tamamladıktan sonra, kredi kullanım sözleşmesi imzalanması aşamasında sözleşme yönetimi hizmetleri de bu kapsamda yapılmaktadır.
2)    Kredi Kullanım Süreci.
Bu kapsamda, banka kredi kullanım sözleşmesine göre kredi kullanımının yönetilmesi, projenin ilerleyişine uygun olarak kredi taleplerinin banka ile görüşülmesi, kredi ve proje bütçesinin yönetilmesi, ve banka sözleşmesinin yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.