Proje Geliştirme

Hidroelektrik, Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, termik enerji, biyogaz enerjisi, kojenarasyon-trijenerasyon enerji santralleri başta olmak üzere enerji sektöründe faaliyette bulunmak, yatırım yapmak ve yatırım portföyü oluşturmak isteyen yatırımcılara lisanslı/lisanssız proje geliştirmek, mevcut projelerin veya tesislerin değerlendirilmesi konularında detaylı mühendislik çalışmaları yapılması hizmetleri verilmektedir.


Proje Geliştirme kapsamında, öncelikle mevcut mevzuatlar kapsamında geliştirilecek projenin yasal durumu ve hayata geçirilmesinin ne şekilde yapılacağı belirlenmektedir. Yasal mevzuatlar açısından önünde bir engel bulunmuyor ise, proje bölgesi ve proje alanı tespit edilir. Teknik yapılabilirliği, ulaşım, bağlantı noktasına uzaklık, iş gücü imkanları, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi ile birlikte bir rapor halinde ortaya konulmaktadır. Projenin oluşturulması ile birlikte, tesis maliyetleri, yapım ve ekipman maliyetleri, öngörülen ve öngörülmeyen maliyetler ile birlikte proje yatırım maliyeti tespit edilir. Projenin gelir-gider hesapları da sektörün gelecek yıllarına ait öngörüler ile birlikte hesaplanarak ekonomik analizler oluşturulur. Tüm bu çalışmalar neticesinde detaylı fizibilite raporu hazırlanarak müşterinin değerlendirmesine sunulur.

 


Mevcut projelerin ve tesislerin değerlendirilmesi kapsamında, başta proje ve tesisin mevcut mevzuatlar çerçevesinde yasal durumunun, lisansının, izinlerinin geçerlilikleri, kazanımları ve kayıpları değerlendirilir. Proje değerlendirmelerinde, teknik yapılabilirlik, proje maliyetleri, gelir-gider hesapları ile birlikte ekonomik analiz çalışmaları için detaylı çalışmalar yapılmaktadır. İşletmede olan tesislerin değerlendirmelerinde, tesisin mevcut durumu, verimliliği, geçmiş yıllara ait gelirleri ve işletme bakım giderleri, verimliliğin artırılması için gereken rehabilitasyon işlemleri tespit edilir. Gelirleri ve giderleri dikkate alınarak, tesisin ekonomik analizleri yapılarak müşterilere kapsamlı bir rapor sunulur. Özelleştirme Kapsamında Değerlendirme Çalışmaları:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamına alınan enerji tesislerinin teknik değerlendirmesi, maliyet tespiti, ekonomik analizleri de bu kapsamda Novitas Enerji tarafından yapılmaktadır. Özelleştirme kapsamındaki tesislerde, yapılabilecek revizyonlar ve rehabilitasyonlar da detaylı olarak değerlendirilerek, yatırımcılara avantajları çalışmalar neticesinde sunulmaktadır.