Proje Yönetimi (EPC)

Enerji sektöründe "Proje Yönetimi" nin başarılı olabilmesi için “Sektör Tecrübesi” ile "Zaman", "Kalite" ve "Maliyet”lerin iyi bir şekilde yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir.


NOVİTAS ENERJİ’nin tecrübeli kadrosu, ülkemizin önemli enerji projelerinde yönetim kademelerinde görev almıştır. NOVİTAS ENERJİ,  enerji projelerinin tüm yatırım süreçlerinde ve projelendirme, lisanslama, ihale ve satınalma ve inşaat aşamalarındaki faaliyetlerin yönetimi ve koordinasyonu konularında “ANAHTAR TESLİMİ PROJE YÖNETİMİ” hizmeti sunmaktadır.
NOVİTAS ENERJİ, “Anahtar Teslimi Proje Yönetimi” kapsamında tüm faaliyetleri ve sorumlulukları üstlenerek, yatırımcıları detay işlerin külfetinden kurtarmaktadır. Bu sayede, yatırımcıların sektördeki fırsatlara ve makro planlamalara odaklanması sağlanmaktadır.
NOVİTAS ENERJİ, projelerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak, spesifik çözümler ve stratejiler ortaya koyarak, projelerin hızlı ve ekonomik şekilde faaliyete geçmesi amaçlamaktadır.

 

 

 

 

NOVİTAS ENERJİ, “PROJE YÖNETİMİ” kapsamında aşağıda belirtilen temel hizmetleri ve bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır.

 

  • > Kapsam Yönetimi
  • > Süre Yönetimi
  • > Maliyet Yönetimi
  • > Kalite Yönetimi
  • > Risk Yönetimi
  • > Değer Mühendisliği
  • > İhale Yönetimi
  • > Sözleşme Yönetimi
  • > İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı Yönetimi


Enerji projelerinin “Anahtar Teslimi Proje Yönetimi” Hizmetleri inşaat öncesi ve inşaat aşaması proje yönetimi olmak üzere iki ayrı kapsamda ele alınmaktadır.
o    İnşaat Öncesi Proje Yönetimi
o    Etüd, Planlama ve Araştırmaların Yapılması
o    Detaylı Optimizasyon Çalışmaları ve Projelendirme
o    Bütçe ve Maliyet Planlaması
o    Kamulaştırma Çalışmaları ve Detaylı Arazi Değer Tespiti
o    Risk Analizi
o    Ortaklık/Finans Modeli Oluşturulması ve Kredi/Fon Görüşmeleri
o    Lisanslama ve İzinler İşlemlerinin Tamamlanması
o    İnşaat Yapımına Hazır Hale Getirilmesi
o    İnşaat Aşaması Proje Yönetimi
o    Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
o    Alt Yüklenici İhalelerinin Yapılması
o    Teçhizat Temini Danışmanlığı
o    Sözleşme Yönetimi
o    İş Programı Hazırlanması ve Süre Yönetimi
o    İnşaat Maliyet Yönetimi
o    Banka ve Finansman Süreci Yönetimi
o    Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi
o    Sosyal Etkilerin Kontrolü ve Yönetimi
o    Geçici ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetimi
o    Tesisin İşletmeye Alınması