• 0312 442 97 35
  • info@novitasenerji.com

NOVİTAS, aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında yatırımı planlanan enerji santrallerinin 'geliştirme', 'planlama', 'lisanslama', 'projelendirme', 'yapım' ve 'devreye alma' süreçlerinin tamamında 'Proje Yönetimi' ve 'Danışmanlık'hizmeti vermektedir:


Hidroelektrik Santrali (HES) & Barajlar

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali (PHES)

Rüzgar Enerji Santrali (RES)

Güneş Enerji Santrali (GES)

Biyokütle & Biyogaz Enerji Santrali (BES)

Çöp Gazı Biyogaz Enerji Santrali (LFG)

Jeotermal Enerji Santrali (JES)

Yenilenebilir Enerji Lisanssız Üretim Santrali (LİSANSSIZ)

Yenilenebilir Enerji Hibrit Üretim Santrali (HİBRİT)

Termik Enerji Santrali (TES)

Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (DKÇS)

Kojenerasyon & Trijenerasyon Enerji Santrali (KOJEN)