• 0312 442 97 35
  • info@novitasenerji.com
  • EPDK Ön Lisans ve Lisans Alınması
  • Lisans Öncesi İzin Sürecinin Yönetilmesi
  • Lisans Öncesi Gerekli Tüm Onayların Alınması
  • Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) Süreci Yönetimi
  • İdari Süreçler Açısından Proje Değerlendirmesi
  • İdari Süreç Due Diligence