• 0312 442 97 35
 • info@novitasenerji.com
 • Planlama (Fizibilite) Raporu
 • Kesin ve Uygulama Projeleri
 • Halihazır Harita
 • Hidrolojik Etütler
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci
 • DSİ Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA)
 • TÜBİTAK RAPSİM Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Süreci
 • TEİAŞ/TEDAŞ Bağlantı Görüşü
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) İzin Süreçleri
 • Orman İzin Süreci
 • Kamulaştırma Süreci
 • İmar Planı Onayı
 • Yapı Ruhsatı Süreci
 • Mevzuatlara Uygunluk
 • EPDK Ön Lisans Süreci
 • EPDK Üretim Lisansı Alınması
 • Yatırım Teşvik Süreci