• 0312 442 97 35
 • info@novitasenerji.com
 • Pazar Araştırması
 • Yatırım Modeli Oluşturma
 • Yatırım Portföyü Geliştirme
 • Yatırım Portföyü Yönetimi
 • Özelleştirme Süreci Yönetimi
 • Proje Değerlemesi
 • Şirket Değerlemesi
 • Hisse Devir Süreci Yönetimi
 • Finansal Modelleme
 • Finansal Analiz
 • Finansman Süreci Yönetimi
 • Nakit Akım Tablosu Analizi
 • Banka Kredisi Başvurusu Süreç Yönetimi
 • Banka Kredisi Sözleşme Yönetimi
 • Banka Kredisi Kullandırma Süreci Yönetimi
 • Banka Teknik Danışmanlığı
 • Finansal Due Diligence