Çalışma Alanlarımız

Hidroelektrik Enerji Santrali [HES] & Barajlar
Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Enerji Santrali [PHES]
Rüzgar Enerji
Santrali [RES]
Deniz Üstü [Offshore] Rüzgar Enerji Santrali [DURES]
Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali [DRES]
Güneş Enerji
Santrali [GES]
Depolamalı Güneş Enerji Santrali [DGES]
Biyogaz/Biyokütle Enerji Santrali [BES]
Jeotermal Enerji
Santrali [JES]
Birden Çok Kaynaklı Rüzgar/Güneş Enerji Santrali [Hibrit RES/GES]
Lisanssız Rüzgar/Güneş Enerji Santrali [Lisanssız RES/GES]
Kojenerasyon/Trijenerasyon Enerji Santrali [KOJEN/TRIJEN]