Hizmetlerimiz

Proje Geliştirme

 1. YEKA Rüzgar Enerji Santrali [YEKA RES]
 2. Deniz Üstü [Offshore] Rüzgar Enerji Santrali [DURES]
 3. Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali [DRES]
 4. YEKA Güneş Enerji Santrali [YEKA GES]
 5. Yüzer Güneş Enerji Santrali [Yüzer GES]
 6. Depolamalı Güneş Enerji Santrali [DGES]
 7. Biyogaz/Biyokütle Enerji Santrali [BES]
 8. Lisanssız Rüzgar/Güneş Enerji Santrali [Lisanssız RES/GES]

Proje Yönetimi

İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

 1. Planlama [Fizibilite] Raporu
 2. Kesin ve Uygulama Projeleri
 3. Halihazır Harita
 4. Hidrolojik Etütler
 5. Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
 6. Çevresel Etki Değerlendirmesi [ÇED] Süreci
 7. DSİ Su Kullanım Hakkı Anlaşması [SKHA]
 8. TÜBİTAK RAPSİM Teknik Etkileşim Analizi [TEA] Süreci
 9. TEİAŞ/TEDAŞ Bağlantı Görüşü
 10. Enerji Nakil Hattı [ENH] İzin Süreçleri
 11. Orman İzin Süreci
 12. Kamulaştırma Süreci
 13. İmar Planı Onay Süreci
 14. Yapı Ruhsatı Süreci
 15. Yasal Mevzuatlara Uygunluk
 16. EPDK Ön Lisans Alınması
 17. EPDK Üretim Lisansı Alınması
 18. Yatırım Teşvik Süreci

İnşaat Aşaması Proje Yönetimi

 1. İhale ve Teklif Alma Süreçleri Yönetimi
 2. İdari ve Teknik Şartname Yönetimi
 3. Sözleşme Yönetimi
 4. Satın Alma ve Nakliye Süreçleri Yönetimi
 5. İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı Yönetimi
 6. Termin Planı Yönetimi
 7. İnşaat ve Ekipman Montajı Yönetimi
 8. Devreye Alma ve Kabul Süreci

Danışmanlık

 1. İdari Süreç Danışmanlığı
 2. Teknik Danışmanlık
 3. Yatırım Danışmanlığı